ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення і придбання послуг
Цей договір між ФОП Планета Анатолій Петрович, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет-
сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення та придбання Послуг і визначає
основні умови замовлення, придбання Послуг через інтернет-сайт http: / /leoterra.com. Покупець, діючи з
метою придбання Послуг, приймає умови цього договору купівлі-продажу Послуг (далі - Договір) на
наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу
осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на
умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити Послугу, оформлену на інтернет-сайті та / або доручення на її придбання.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет- сайту http://leoterra.com будь-
якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу Послуги. Зазначений договір є
публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної
пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Послуг на запропонованих нижче
умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).
2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом
оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних. Дозвіл на обробку персональних даних діє
протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.
Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового
повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору
даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов
цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших
документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати
його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при
цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно
до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Ціна на кожну позицію Послуг вказана на Інтернет-сайті.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуг.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Послугу.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена
Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачену Покупцем Послугу не допускається.3.8. Зобов'язання Покупця по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Послуги здійснюються способами, зазначеними на Інтернет-сайті.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Менеджера по телефонах, вказаних в розділі
Контакти, через сервіс Інтернет-сайту http://leoterra.com або через сервіси он-лайн бронювання.
4.2. При реєстрації на сайті Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. Адреса електронної пошти;
4.2.3. контактний телефон.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі
ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги
Покупцю при покупці Послуг на сайті.
4.5. При оформленні Замовлення через Менеджера (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати
інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних
даних в реєстраційну форму на сайті або при оформленні Замовлення через Менеджера. Після оформлення
Замовлення через Менеджера дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.
4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з
моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту або видачі Продавцем Покупцеві товарного
чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань
в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
5.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного
законодавства України і положень цього Договору.
5.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх
зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус,
повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після
укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Адреси та реквізити
ФОП Планета Анатолій Петрович
Адреса: Україна, м.Львів, вул. Філатова 7
No картки 5168 7422 0198 2315
р / р 26005053727404 ЄДРПО 2412504934 Банк ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ
КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ МФО Банка 325321
Платник єдиного податку. Не є платником ПДВ

ВЖЕ ГОТОВІ ДО НАС ЗАВІТАТИ?

Просто забронюйте хостел